Marketing số

Ở phần này chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn về marketing số – một hình thức của marketing ở thời buổi công nghệ. Chúng là một hình thức mới, mở ra những cơ hội rộng lớn cho mọi doanh nghiệp.